Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng online trên app/website TopvietFood

Bước 1: Vào giỏ hàng, kiểm tra lại số lượng sản phẩm

Bước 2: Nhập địa chỉ giao hàng

Bước 3: Ghi chú yêu cầu sơ chế và thời gian nhận hàng mong muốn.

Bước 4: Vào “Thêm khuyến mãi” để chọn các Voucher ưu đãi, chọn “Dùng ngay” để áp dụng Voucher vào đơn hàng.

Bước 5: Chọn “Đặt hàng” để kiểm tra lại giá trị đơn hàng sau khi áp dụng Voucher

Trang chủ
Danh mục
0
Giỏ hàng
Tìm kiếm
Hotline
×