Tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả chủ đề năm 2024 của thành phố

Theo báo cáo, năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin được thực hiện thường xuyên, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan đã chủ động, tích cực định hướng thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, ổn định tư tưởng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội;….

Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được triển khai tích cực. Từ tháng 1 – 10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện chọn lọc và điểm gần 10.000 tác phẩm báo chí gửi đến lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành, quận, huyện và tổng hợp vấn đề báo chí quan tâm, phản ánh và đề nghị các cơ quan, đơn vị xử lý và phản hồi. Tổng số lượng các vấn đề đã được phản hồi đạt khoảng 90%.


Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh tặng hoa cho đại diện Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi “thiết kế, xây dựng Infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2023

Trong năm, có gần 40.000 tin, bài về thành phố đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Các thông tin trên báo chí được đăng tải khá kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phản bác lại những thông tin không đúng sự thật và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngoài ra, trong năm 2023, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã xuất bản được 356 đầu sách với hơn 686.000 bản và 200 văn hoá phẩm các loại với hơn 1.339.131 bản; tổ chức khai thác 7 bản thảo sách đặt hàng và 4 bản thảo sách trợ giá năm 2023.

Nội dung xuất bản phẩm đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuất bản nhiều thể loại sách để phục vụ đông đảo người đọc ở địa phương và trong cả nước, góp phần giữ vững định hướng chính trị và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.


Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh trao Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi “thiết kế, xây dựng infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác báo chí và xuất bản trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đang hoạt động tại Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho thành phố phát huy hơn nữa những hiệu quả và kết quả đã đạt được trong thời gian qua.


Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu

Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các tuyến tin, bài tuyên truyền đậm nét các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại, các chủ trương lớn, chính sách quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2024; tuyên truyền chủ đề năm 2024; công tác triển khai Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ;…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

Đồng thời, tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi “thiết kế, xây dựng Infographic và video clip tuyên truyền nội dung hai tập tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2023.

THỦY THANH


Nguồn: www.danang.gov.vn

Trang chủ
Danh mục
0
Giỏ hàng
Tìm kiếm
Hotline
×
Chat hỗ trợ
Chat ngay