Giáo dục ý thức dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Các đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh tại tượng đài chiến thắng Núi Thành

Theo Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ, đây là hoạt động thường niên của 02 đơn vị Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố; nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp hội, hội viên cựu chiến binh và thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đoàn viên thanh niên và cựu chiến binh tại nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi

Thông qua “Hành trình theo dấu chân người anh hùng”, các đoàn viên thanh niên sẽ hiểu hơn về bản lĩnh kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng Cựu chiến binh, Cựu quân nhân.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Các bạn đoàn viên thanh niên xúc động khi nghe kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Trỗi

Thực hiện Chương trình phối hợp số 08-CTPH/ĐTN-HCCB giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố giai đoạn 2022 – 2027, trong thời gian qua, hai đơn vị đã tăng cường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào, các cuộc vận động…góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Hội Cựu chiến binh vững mạnh.

CÔNG TÂM

Nguồn: www.danang.gov.vn

Trang chủ
Danh mục
0
Giỏ hàng
Tìm kiếm
Hotline
×
Chat hỗ trợ
Chat ngay