Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với xây dựng chính quyền đô thị

Theo báo cáo, trong năm 2023, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động QCDCCS theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng thiết thực, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chính quyền các cấp đã chú trọng tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, qua đó góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Quang cảnh Hội nghị

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp sâu sát cơ sở, có trách nhiệm với dân, đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết nhiều vụ việc với cấp ủy, chính quyền góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm năm 2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành đã nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc , trong năm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra theo chương trình đăng ký, thông báo hàng năm và có thông báo, đăng ký bổ sung kịp thời các hoạt động khác ngoài chương trình với cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo của thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo T98 Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cá nhân và tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo

Cùng với đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố được triển khai với nội dung chuyên sâu, hình thức đa dạng, tạo được chuyển biến trong nhận thức và nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức làm tôn giáo các cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác tôn giáo, dân tộc thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến QCDC để người dân nắm, hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị phải gắn việc thực hiện QCDC với xây dựng chính quyền đô thị.

“Chúng ta phải làm sao vừa tổ chức mô hình chính quyền đô thị vừa đảm bảo quyền phát huy dân chủ của người dân một cách trực tiếp, chứ không phải là bỏ HĐND cấp phường thì quyền dân chủ của người dân sẽ không được thực hiện”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị phải trung hơn vấn đề thực hiện QCDC cơ sở ở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước thông qua việc ký kết thỏa ước lao động tập thể,việc tổ chức đối thoại giữa người lao động và các tổ chức sử dụng lao động.


Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Lê Văn Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố cùng các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là những người sử dụng lao động để bảo đảm tình hình đời sống theo luật định; phát hiện kịp thời những nơi có “điểm nóng” để tham mưu, giải quyết; đôn đốc giải quyết việc nợ bảo hiểm xã hội. Trước mắt là chế độ lương, thưởng tết cho công nhân, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Liên quan đến vấn đề công tác tôn giáo, dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Cùng với đó, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng vi phạm quy định pháp luật về sinh hoạt tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ; quan tâm nắm bắt tình hình dư luận trong người dân có đạo, tôn giáo, dân tộc thiểu số để kịp thời giải quyết, xử lý ngay tại cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc năm 2023.

THỦY THANH


Nguồn: www.danang.gov.vn

Trang chủ
Danh mục
0
Giỏ hàng
Tìm kiếm
Hotline
×
Chat hỗ trợ
Chat ngay