Tôm bạc 60/70 con (1kg)
5
2
Đã bán
230.000đ
205.000đ
10.9% giảm giá

Tôm bạc 60/70 con (1kg)

5
2
Đã bán
230.000đ
205.000đ
10.9% giảm giá
Thông số sản phẩm
MUISXCOumg
Chat