Quy định và chính sách dành cho CTV

news-image

Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng vẫn được thanh toán cho CTV đó theo mã khách hàng công ty lưu trữ.

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH
DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)

1. QUY ĐỊNH

 • CTV tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh.
 • CTV được bán tất cả sản phẩm mà công ty hiện có.
 • CTV phải đưa toàn bộ thông tin khách hàng cho Công ty quản lý.
 • CTV bắt buộc phải bán hàng theo giá mà công ty đưa ra.

2. QUYỀN LỢI CỦA CTV

 • Chính sách chiết khấu cho Cộng tác viên bán Lẻ
  • a. Mở mới thành công thưởng 100.000đ/1 điểm.
  • b. Thưởng 2% tổng doanh số.
  • c. Mỗi tháng mở 30 điểm bán, thưởng 1%/ tổng doanh số.
 • Chính sách chiết khấu cho Cộng tác viên bán trên website TopvietFood
  • a. Thưởng 2% tổng doanh số.
  • b. Mỗi tháng mở thêm 50 thành viên mới, thưởng 1%/ tổng doanh số.

-     Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng vẫn được thanh toán cho CTV đó theo mã khách hàng công ty lưu trữ.
-     CTV không mất tiền đầu tư ban đầu, sản phẩm sẽ được gửi từ công ty sau khi CTV hoặc khách đặt hàng.
-     Được sử dụng hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;
-     Được hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm. Được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, kĩ thuật, giải pháp,.... để phục vụ cho công tác bán hàng;
-     Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;
-     Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV, Công ty TNHH Thực phẩm Top Việt sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;

3. NGHĨA VỤ CỦA CTV

-     Chủ động quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng;

-     Sử dụng đúng những thông tin mà công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung  cấp;

-     Nghiêm cấm cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.

4. QUY ĐỊNH DỪNG HỢP TÁC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

-     Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.
-     Khi CTV không có doanh thu trong 06 tháng liên tiếp.
-     Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của Công ty.
-     Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký cộng tác viên theo quy định ở trên.
-     Khi Công ty quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.
-     
Khi chấm dứt quyền CTV, Công ty có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại chưa được thanh toán cho CTV. Mọi quyền lợi khác của CTV sẽ được công ty thu hồi.  

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TOP VIỆT

                                                                              GIÁM ĐỐC

(đã ký)

                                                 

Chia sẻ
Chat