Nạc thăn bào (500gr)
5
6
Đã bán
75.000đ
65.000đ
13.3% giảm giá

Nạc thăn bào (500gr)

5
6
Đã bán
75.000đ
65.000đ
13.3% giảm giá
Thông số sản phẩm
01030103
Chat