Chả lụa truyền thống (1 lạng)
5
24
Đã bán
25.000đ
22.000đ
12% giảm giá

Chả lụa truyền thống (1 lạng)

5
24
Đã bán
25.000đ
22.000đ
12% giảm giá
Thông số sản phẩm
1109001
TOPVIETFOOD
Mô tả sản phẩm

Chả lụa truyền thống 2.5 lạng/đòn
(Bill tính tiền sẽ được tính lại theo số cân thực tế)

Chat