Chả lụa da bao ớt xiêm (1 lạng)
5
18
Đã bán
24.500đ
23.500đ
4.1% giảm giá

Chả lụa da bao ớt xiêm (1 lạng)

5
18
Đã bán
24.500đ
23.500đ
4.1% giảm giá
Thông số sản phẩm
1109002
TOPVIETFOOD
Mô tả sản phẩm

Chả da ớt xiêm xanh 3.5 lạng/đòn
(Bill tính tiền sẽ được tính lại theo số cân thực tế)

Chat