Chả da ớt xiêm xanh (1 lạng)
5
77
Đã bán
27.000đ
23.600đ
12.6% giảm giá

Chả da ớt xiêm xanh (1 lạng)

5
77
Đã bán
27.000đ
23.600đ
12.6% giảm giá
Thông số sản phẩm
1109003
TOPVIETFOOD
Mô tả sản phẩm

Chả da ớt xiêm xanh 2.5 lạng/đòn
(Bill tính tiền sẽ được tính lại theo số cân thực tế)

Chat