Chả bao tử da bao (1 lạng)
5
3
Đã bán
35.500đ
31.500đ
11.3% giảm giá

Chả bao tử da bao (1 lạng)

5
3
Đã bán
35.500đ
31.500đ
11.3% giảm giá
Thông số sản phẩm
1109004
TOPVIETFOOD
Mô tả sản phẩm

Chả bao tử da bao khoảng 5 lạng/đòn
(Bill tính tiền sẽ được tính lại theo số cân thực tế)

Chat